.

 
บริษัทผู้ผลิต
ดัชนีรายการเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่บริษัทจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์
หัวข้อทางวิชาการ / สัมมนาที่บริษัทเผยแพร่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / คำขวัญบริษัทฯ
ประวัติและการดำเนินการ
ชื่อเสียงและการได้รับความเชื่อถือยอมรับ
ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา
ตลาดและองค์กรฝ่ายขายของบริษัทฯ
ข่าวสารบริษัทฯ/ข้อมูล
ศูนย์การฝึกอบรม และ สัมมนา
การบริการของบริษัทฯ
สมัครเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ
1
โปรโมชั่นใหม่
1
Newsletter
1
กิจกรรมบริษัทฯ
1
แผนที่บริษัทฯ
ติดต่อเรา
Line
 
 
ผู้เข้าชม : 397936
 
 
 
 


 
 

 

เวปผู้เกี่ยวข้อง

http://www.staftech.co.th

http://www.stta.or.th

http://www.thaichamber.org/

 https://www.trustmarkthai.com/callbackData/popup.php?data=df86b4436-18-4-8535f184d3631cf74334bbf45b7c3598c1c


 


 

 

 

 

|

Untitled Document
     
 
  เอกสารและแหล่งข้อมูล
   

I. Webinar 2021(Power Point แต่ละหัวข้อสามารถดาวน์โหลดฟรี !)

1. การจัดการระบบอากาศ (Air Pattern & Movement)ในห้อง/อาคาร เพื่อลดโอกาสในการรับมลพิษ ; จุลชีพ (Covid19), PM2.5,สารก่อมะเร็ง ที่สามารถแพร่กระจายในอากาศ

2. ระบบกำจัดมลพิษทางอากาศ ; รา, แบคทีเรีย, ไวรัส, PM2.5,ไอสารเคมีก่อมะเร็ง ประเภทต่างๆ เช่น HEPA, Electrostatic, UV Lamp,UV Blower, Formalin, Ozone,  H2O2, Plasma Technology พร้อม การตรวจสอบ, ทดสอบจุลชีพ (แบคทีเรีย, รา) ในห้องหรือตัวอาคาร ทั้งบนพื้นผิว (Surface) และแพร่กระจายอยู่ในอากาศ3. การกำจัดมูลฝอย, ขยะ, สิ่งส่งตรวจติดเชื้อ ณ แหล่งผลิตประเภทต่างๆ (Incineration & Autoclave with Shredder System) เพื่อลดโอกาสการแพร่กระจายของจุลชีพ (Covid19) ; ระบาดวิทยา (Epidemiology) และคลัสเตอร์4. ระบบการเก็บรักษา (Storage) และการขนส่ง, เคลื่อนย้าย (Transportation) Vaccine, Heat Sensitive Sample & Product, Blood Component ประสิทธิภาพเพื่อลดความเสียหายอันเกิดจากอุณหภูมิไม่คงที่ตามที่กฎหมายกำหนด


   

II. หัวข้อที่บริษัทพร้อมบริการเผยแพร่ (Power Point แต่ละหัวข้อสามารถดาวน์โหลดฟรี !)

1. การจัดการระบบอากาศในห้อง/อาคาร เพื่อลดโอกาสในการรับมลพิษ
    จุลชีพ, PM2.5, สารก่อมะเร็ง แพร่กระจายในอากาศ (Air Pattern & Movement)
ไฟล์มีขนาด 78 Mb

2. รายละเอียดห้องประเภทต่างๆ ทางการแพทย์, ห้อง Negative Pressure (BSL 1, 2, 3, 4,
    Patient Isolator Room) ห้อง Positive Pressure (Burn Unit, Bone Marrow Transplatation)
    ห้องที่มีความเสี่ยง (ห้องตรวจโรคติดเชื้อ, ห้องทันตกรรม)
ไฟล์มีขนาด 19.6 Mb

3. ระบบกำจัดมลพิษทางอากาศ ; รา, แบคทีเรีย, ไวรัส, PM2.5, ไอสารเคมีก่อมะเร็ง
    ประเภทต่างๆ เช่น HEPA, Electrostatic, UV Lamp, UV Blower, Formalin, Ozone,
    H2O2, Plasma Technology
ไฟล์มีขนาด 1 Mb

4. การตรวจสอบ, ทดสอบจุลชีพ (แบคทีเรีย, รา) ในห้องหรือตัวอาคาร
    ทั้งบนพื้นผิว (Surface) และแพร่กระจายอยู่ในอากาศ
ไฟล์มีขนาด 4.3 Mb

5. การกำจัดมูลฝอย, ขยะ, สิ่งส่งตรวจติดเชื้อ ณ แหล่งผลิตประเภทต่างๆ
    (Incineration & Autoclave with Shredder System)
ไฟล์มีขนาด 10.5 Mb

6. ระบบการเก็บรักษา (Storage) และการขนส่ง, เคลื่อนย้าย (Transportation)
    Vaccine, Heat Sensitive Sample & Product, Blood Component
    ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อลดความเสียหายอันเกิดจากอุณหภูมิไม่คงที่ตามที่กฎหมายกำหนด
ไฟล์มีขนาด 18.6 Mb

หมายเหตุ
วิธีการแตกไฟล์ Winrar

 

III. หัวข้อสัมมนางาน Thailand Lab 2019
01 - Biosafety
02 - Autoclave
03 - pH-ISE
04 - NIR-OPSIS
05 - AFS
06 - Software.rar
07 - วิธีการใช้งาน Sciencetech Presentation

IV. หัวข้อสัมมนางาน Workshop @ Science tech 2019 >> Agenda
01 - AFS+FumeHood
02 - AUTO-WATER-ANALYZER
03 - Scrubber-System

V. Articles in Thai from OPSIS LiquidLine

VI. Video from Manufacturer
01 - Poulten & Graf ( Fortuna )
02 - Monmouth Scientific
03 - OPSIS LiquidLine

VII. Software from MESA LABS,USA
01 - DTRF 1.1.8 + DTW 4.05
02 - DTPRO 1.2 (14 Days Trial Version) (XP,Vista,7)
03 - DTPRO 1.3 (14 Days Trial Version) (7,8,10)     
     
           
บริษัท ซายน์เทค จำกัด 321/43 ถ.นางลิ้นจี่ ช่องนนทรี ยานนาวา กทม. 10120
โทร. 02-285-4101 แฟกซ์ 02-285-4856, 02-285-4178 เบอร์โทรฟรี 1800 285 285
Copyright 2005 - 2022 Science Tech Co., Ltd.All right Reserved